Bra forskning kan vara rolig forskning

Visdomsord

Visdomsord från @faktoider (faktoider.blogspot.com)

All forskning är verkligen inte bra forskning. Till exempel så kanske man använder sig av en dålig metod, så att resultaten inte blir tillförlitliga (1). Eller så använder man en i grund och botten bra metod -men som inte är lämplig för just det man vill undersöka (2). Eller så drar man fel slutsatser utifrån de resultat man fått fram. Eller så är slutsatsen inte direkt fel, men man överdriver betydelsen av den (3).

Sedan finns det forskning som är dålig på ett sådant sätt att jag faktiskt skulle kalla den onödig. Exempelvis när man ska undersöka om homeopati hjälper mot PMS, trots att grundtanken bakom homeopati går emot kända naturlagar och det har bevisats om och om igen att homeopati inte fungerar.

Vad som däremot inte gör forskning vare sig dålig eller onödig är att någon finner den löjlig. Framförallt inte om denne befinner sig utanför fältet.

Det kanske låter självklart. Men det är mer än en gång forskning ifrågasatts på inga andra grunder än att någon finner den skratteretande:

ledarskribent

Screenshots från twitter.

Palin

Sök på ”Sarah Palin fruit fly” på YouTube för källa

 

Talar för sig själv2

Citat från debattartikel i SvD 27/2-2009 där en matematiker ondgjorde sig över ett forskningsprojekt i musikhistoria

 

Inom biomedicinsk forskning är det inte bara bra utan absolut nödvändigt att bedriva forskning som av utomstående kan uppfattas som löjlig och onödig. Många stora upptäckter har gjorts via så kallad grundforskning, det vill säga forskning som inte har som direkt mål att t ex bota någon sjukdom, utan helt enkelt syftar till att ta reda på hur världen ser ut.

Farshid Jalalvand har skrivit väldigt bra om grundforskningens betydelse här, och jag rekommenderar precis alla att läsa det.

Inom grundforskning använder man sig ofta av metoder och modellsystem som för en utomstående kan framstå som konstiga. Bananflugan, till exempel, är flitigt använd inom genetikforskning. Det kanske låter skumt för en utomstående -men betänk att två tredjedelar av bananflugans gener är samma som hos människa och att bananflugor är lätta att föda upp, så att det är hyfsat enkelt att studera flera generationer.

Andra exempel på modellsystem är jäst och masken C.elegans. Jäst är bland annat användbart för att studera funktionen av en viss gen, eftersom man lätt kan ta bort enstaka gener i jästen. C. elegans har varit inblandad i åtminstone tre upptäckter som lett fram till Nobelpris, och är också ett bra modellsystem för att studera vissa sjukdomar.

Under min tid som doktorand använde jag förresten grodägg för att studera mänskliga proteiner. Det låter jätte, jättekonstigt -eller hur? Men faktum är att grodägg är riktigt stora celler och som man kan återskapa olika proteiner i, vilket gör det möjligt att studera precis de proteiner man vill i en riktig cell.

Nu har jag tagit biomedicin som exempel, men tankesättet går att applicera på många andra fält. Rymdforskning leder till uppfinningar och upptäckter som underlättar i vardagen, läs mer här och här.

Med andra ord, innan du kritiserar forskning enbart utifrån att du skrattade åt den -tänk ett varv till. Och läs gärna mer på IgNobel-prisets hemsida, om forskning som först får dig att skratta, sedan får dig att tänka.

I det här inlägget betonar jag väldigt att även forskning utan uttalat syfte kan leda till nytta men det är också viktigt att betona att kunskap har ett värde i sig. Något som tyvärr ofta glöms bort i debatten. Emil Nilsson, Vetenskapspedagogen, skriver bra på temat här.

(1) Exempel: Man använder sig inte av dubbelblindning i studien. Man har ett för litet urval av personer. Man rekryterar försökspersoner på ett sätt så att urvalet blir snett.

(2) Hypotetiskt exempel: Vill man få en helhetsbild av hur personal på Sveriges vårdcentraler i allmänhet upplever sin arbetsmiljö är det en dum idé att endast intervjua fem personer som alla jobbar på samma vårdcentral.

(3) Hypotetiskt exempel: Att extrakt från lingon får odlade cancerceller att sluta växa betyder inte att lingon botar cancer

 

 

 

Annonser